PL | EN

W dniach 10-14.09.2018 r.  na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM odbędą się warsztaty prowadzone przez prof. Petera Nijkampa, o temacie:

AKTUALNE BADANIA DOTYCZĄCE GEOGRAFII EKONOMICZNEJ I MIEJSKIEJ

(CURRENT RESEARCH ON ECONOMIC AND URBAN GEOGRAPHY)

organizowane przez Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Warsztaty będą odbywały się w języku angielskim i są skierowane do doktorantów i młodych naukowców. W ramach warsztatów przewidziane są wykłady prof. Nijkampa, konwersatoria, prezentacje esejów, konsultacje problemów badawczych z prowadzącym, a także możliwość zaprezentowania posterów na konferencji naukowej Current Challenges of Local&Regional Development.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.05.2018 r.

Szczegółowe informacje podane są w komunikacie dostępnym poniżej:

 

PLAKAT WYDARZENIA

KOMUNIKAT I

PLAN WARSZTATÓW

KONFERENCJA CURRENT CHALLENGES OF LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT – informacje o konferencji

 

Dokumenty niezbędne do rejestracji na warsztaty:

załącznik nr 1: KARTA ZGŁOSZENIA

załącznik nr 2: KARTA ABSTRAKTU ESEJU