PL | EN

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić młodych naukowców z całej Polski na bezpłatne warsztaty z aktywnym udziałem uczestników, które poprowadzi Doktor honorowy UAM, profesor wizytujący w naszym Instytucie, Peter Nijkamp – światowej sławy holenderski ekonomista, geograf ekonomiczny i regionalista.
t
Warsztaty odbędą się w dniach 11-16 września 2017 r. w Poznaniu w budynku Collegium Geographicum (WNGiG UAM) pod hasłem:
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH I ICH REGIONALNE KONSEKWENCJE
(CONTEMPORARY CHALLENGES OF DEVELOPMENT PROCESSES AND THEIR REGIONAL CONSEQUENCES)
t
Formuła warsztatów odbywających się w języku angielskim obejmuje:
  • wykłady wprowadzające w problematykę współczesnych wyzwań procesów rozwojowych i ich regionalnych konsekwencji;
  • konwersatoria dotyczące wybranych przez uczestników problemów szczegółowych;
  • prezentacje opracowane na podstawie esejów przygotowanych przez uczestników i przesłanych do organizatorów w terminie do 31 lipca 2017 r.;
  • grupowe i indywidualne konsultacje w zależności od struktury problemów zgłoszonych przez uczestników warsztatów.

KOMUNIKAT II ORAZ WZÓR ESEJU

  1. Komunikat II
  2. Wzór eseju

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA ZNALEŹĆ W PONIŻSZYCH ZAŁĄCZNIKACH:

  1. Komunikat I
  2. Karta zgłoszenia
  3. Karta abstraktu eseju
  4. Plakat wydarzenia