PL | EN

W dnach 11 – 13 września 2017 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM odbyły się Warsztaty Naukowe dla młodych naukowców pt.:

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH I ICH REGIONALNE KONSEKWENCJE
(CONTEMPORARY CHALLENGES OF DEVELOPMENT PROCESSES AND THEIR REGIONAL CONSEQUENCES)

zorganizowane przez Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Prowadzone były przez prof. Petera Nijkamapa – światowej sławy ekonomistę, geografia ekonomicznego i regionalistę.

Ich celem było podjęcie debaty nad tematyką współczesnych procesów rozwojowych miast i regionów oraz stworzenie możliwości do wymiany poglądów i myśli między uczestnikami.

Warsztaty odbywały się w języku angielskim i obejmowały eksperckie wykłady profesora Nijkampa, prezentacje na podstawie przygotowanych przez uczestników esejów oraz grupowe i indywidualne konsultacje.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz profesorowi NIjkampowi za inspirujące warsztaty.


FOTORELACJA

 


DODATKOWE INFORMACJE NT. WARSZTATÓW MOŻNA ZNALEŹĆ W PONIŻSZYCH ZAŁĄCZNIKACH:

  1. Plakat wydarzenia
  2. Program warsztatów