PL | EN

Szkolenie i warsztaty z zakresu przygotowywania wniosków do Narodowego Centrum Nauki

Comment are off

Zapraszamy na pierwszą edycję szkolenia i warsztatów z zakresu przygotowywania wniosków o finansowanie badań naukowych do Narodowego Centrum Nauki.

Szkolenie odbędzie się w dniu 7 listopada (poniedziałek) o godzinie 12.00 w sali 103.

Celem szkolenia jest zapoznanie wnioskodawców z „wrażliwymi” elementami wniosku, które mogą mieć istotne znaczenie przy jego ocenie, a w konsekwencji mogą decydować o sukcesie w procedurze postępowania konkursowego.

Warsztat odbędzie się w dniu 18 listopada (piątek) o godzinie 9.00 w sali 103.

Celem warsztatu jest analiza Państwa roboczych wersji wniosków i ich bieżąca ewaluacja zmierzająca do uwypuklenia silnych stron oraz ograniczenia deficytów.

Zajęcia będą prowadzone przez Koleżanki i Kolegów, którzy dotychczas kierowali/kierują projektami NCN i/lub uczestniczyli/uczestniczą w charakterze ekspertów w panelach NCN.

About the Author