PL | EN

Koncert „Moje Podziękowanie” prof. Waldemara Ratajczaka

Comment are off

W dniu 6 grudnia 2016 r. w Sali Lubrańskiego UAM odbyła się uroczystość z okazji osiągnięcia wieku emerytalnego przez prof. dra hab. Waldemara Ratajczaka. Wydarzenie uświetnił koncert fortepianowy w wykonaniu wirtuoza Przemysława Witka.

Koncert był wyrazem wdzięczności Profesora za 43 lata pracy w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na zaproszenie Jubilata odpowiedziały m.in. władze rektorskie, dziekańskie, dyrekcja Instytutu oraz bardzo wielu pracowników i doktorantów IGSEiGP.

Koncert_WR_0001
Koncert_WR_0002
Koncert_WR_0003

W imieniu całej społeczności IGSEiGP dziękujęmy Profesorowi Ratajczakowi za wspaniały koncert, który stanowił w naszym przekonaniu – nie pożegnanie, lecz otwarcie nowego etapu dalszej działalności Profesora w naszym Instytucie.

About the Author