PL | EN

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Michała Wójcickiego

|Comments are Off
W dniu 15 grudnia 2016 roku o godzinie 10:00 w sali nr 4 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Michała Wójcickiego pt. „Formy i zakres partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego w Poznaniu”. Więcej informacji w załączonym...

Pracownicy Instytutu we Władzach II kadencji ERSA – sekcja polska

|Comments are Off
W dniu 9 grudnia 2016r. w Łodzi odbyło się Zebranie Walne Członków Stowarzyszenia ERSA – sekcja polska. W wyniku wyborów oraz ukonstytuowania się władz na czas trwania II kadencji w skład władz Stowarzyszenia wchodzą m.in. pracownicy naszego Instytutu – dr Tomasz Kossowski...