PL | EN

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kalisza – warsztat nr 2 Synteza diagnozy początkiem budowania programu…

Comment are off

W dniu 23 stycznia br., w ramach realizacji kolejnego etapu umowy dotyczącej świadczenia usług eksperckich w zakresie przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza, pracownicy Instytutu oraz studenci Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej zorganizowali w Kaliszu warsztaty z interesariuszami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi. Warsztat: Synteza diagnozy początkiem budowania programu ukierunkowany był na weryfikację mocnych i słaby stron oraz szans i zagrożeń obszaru rewitalizacji jakie wyprowadzono na podstawie przeprowadzonej na przełomie 2016 i 2017r. pogłębionej diagnozy tego obszaru. Uzyskane wyniki posłużą Zespołowi Projektowemu do przeprowadzenia analizy powiązań SWOT/TOWS, która pozwoli zidentyfikować rekomendowaną dla Kalisza strategię dalszego procesu opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji

News_rewitalizacja_25.01

News_rewitalizacja2_25.01.17

About the Author