PL | EN

Szkolenie i warsztaty z zakresu przygotowywania wniosków do Narodowego Centrum Nauki

Comment are off

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapowiedzią zapraszam w imieniu dyrekcji Instytutu na drugą edycję szkolenia i warsztatów z zakresu przygotowywania wniosków o finansowanie badań naukowych do Narodowego Centrum Nauki.

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 marca (wtorek) o godzinie 10.00 w sali 103.
Warsztat odbędzie się w dniu 25 kwietnia (wtorek) o godzinie 10.00 w sali 103.

Celem szkolenia jest zapoznanie wnioskodawców z „wrażliwymi” elementami wniosku, które mogą mieć istotne znaczenie przy jego ocenie, a w konsekwencji mogą decydować o sukcesie w procedurze postępowania konkursowego.
Celem warsztatu jest analiza Państwa roboczych wersji wniosków i ich bieżąca ewaluacja zmierzająca do uwypuklenia silnych stron oraz ograniczenia deficytów.
Zajęcia będą prowadzone przez Koleżanki i Kolegów, którzy dotychczas kierowali/kierują projektami NCN i/lub uczestniczyli/uczestniczą w charakterze ekspertów w panelach NCN.

Serdecznie zapraszamy
W imieniu dyrekcji Instytutu
Paweł Churski

About the Author