PL | EN

Poznańska Mapa Barier – projekt naukowo – badawczy

Comment are off

Poznańska Mapa Barier to projekt naukowo – badawczy, w ramach którego dokonano inwentaryzacji barier architektonicznych znajdujących się w przestrzeni publicznej miasta Poznania. Powstał on dzięki zaangażowaniu studentów Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej UAM i Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania oraz przy wsparciu opiekuna Koła dr inż. Przemysława Ciesiółki. Koordynatorami projektu są studenci gospodarki przestrzennej: inż. Małgorzata Donderowicz i Patryk Kaczmarek. Na początku marca 2017 roku udostępniony został raport (http://akngp.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/03/Raport_PMB.pdf), który stanowi podsumowanie dotychczasowych prac i zidentyfikowanych problemów. Dokument ten został przekazany do wielu instytucji, w tym m.in. do: Prezydenta Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich oraz Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta. Poniżej znajdują się linki do informacji medialnych dotyczących projektu:

http://wtkplay.pl/video-id-31818-studenci_opracowali_poznanska_mape_barier

http://wtkplay.pl/video-id-16796-poznanska_mapa_barier

W odpowiedzi na skierowaną w tej sprawie interpelację, Prezydent Miasta Poznania zapewnił, iż raport związany z Poznańską Mapą Barier został przekazany do Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz do Oddziału Integracji Osób Niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych. Aktualnie przygotowywane są Standardy Dostępności dla miasta Poznania, opracowywane w oparciu o zasady uniwersalnego projektowania, które uwzględniają potrzeby różnych grup społecznych: osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób przemieszczających się z dziećmi, z ciężkim bagażem, czy rowerzystów. Prezydent podkreślił, iż autorzy Poznańskiej Mapy Barier zostaną włączeni do prac nad Standardami Dostępności, co „z pewnością korzystnie wpłynie na jakość opracowywanego dokumentu”.

About the Author