PL | EN

Spotkanie Dyrekcji IGSEiGP ze studentami 8 maja 2017 r.

Comment are off

Zapraszamy studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna i specjalności Geografia – geoanaliza społeczno-ekonomiczna na kolejne spotkanie z Dyrekcją Instytutu GS-EiGP, tym razem w poniedziałek  8  maja o godz. 10,  w sali nr 103 w Instytucie IGS-EiGP. Celem spotkania jest wymiana uwag, opinii i propozycji związanych z kształceniem na ww. kierunku i specjalności.

Serdecznie zapraszamy!

Dyrekcja Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej

i Gospodarki Przestrzennej

About the Author