PL | EN

Zaproszenie do udziału w obradach Okrągłego stołu na rzecz przedsiębiorczości społecznej w obszarach wiejskich w Europie

Comment are off

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w obradach Okrągłego stołu na rzecz przedsiębiorczości społecznej w obszarach wiejskich w Europie, które odbędą się 23 maja br. w godzinach 9:30 – 12:30 w Brukseli (Office of the KoWi – Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen, Rue du Trône 98).

Podczas obrad dyskusji poddane zostaną spostrzeżenia stanowiące rezultat projektu  RurInno (EU H2020 research and training project), prowadzonego wspólnie w gronie praktyków, decydentów i naukowców. Badania dotyczyły inicjatyw przedsiębiorczości społecznej w  Austrii, Grecji, Irlandii i Polsce, a ich efektem są trzy kluczowe rekomendacje:

  • Przypisanie przedsiębiorczości społecznej dużego znaczenia dla wiejskich społeczności i gospodarek;
  • Wspieranie zrównoważonych modeli biznesowych dla innowacji społecznych
  • Wzmocnienie woluntaryzmu w przedsiębiorczości społecznej, jako mechanizm społecznego włączenia w europejskich obszarach wiejskich.

 

 

Zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem należy wysyłać na adres: ralph.richter@leibniz-irs.de. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 maja br.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonych plikach:

Policy Brief on Social Enterpreneurship as Driver of Change in Marginalised rural Europe

Policy Round Table: Social Enterpreneurship as Driver of Change in Marginalised Rural Europe

About the Author