PL | EN

Zebranie naukowe Instytutu – 19.05.2017

Comment are off

Uprzejmie zawiadamiamy, że 19.05. 2017. (piątek), o godz. 9.00, w sali nr 4 odbędzie się zebranie naukowe IGSEiGP, podczas którego zaprezentowane zostaną projekty NCN realizowane w Instytucie:

 

prof. UAM dr hab. Jacek Kotus – Partycypacyjny paradygmat planowania przestrzennego – identyfikacja stanu oraz budowa modelu partycypacji w planowaniu przestrzennym w polskim dużym mieście (NCN – Nr 2014/15/B/HS4/00839)

dr Michał Rzeszewski – Cyberprzestrzeń czy rozszerzona rzeczywistość – przestrzenny    wymiar nowych mediów jako cyfrowa warstwa palimpsestu miejsca (NCN – Nr 2015/17/D/HS4/00272)

mgr Wojciech Ewertowski – Percepcja i zachowania przestrzenne w miejskiej przestrzeni publicznej w różnych kręgach kulturowych (NCN Nr 2014/15/N/HS4/01430)

 

Dyrekcja Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

About the Author