PL | EN

Wizyta studyjna i warsztaty w Ministerstwie Rozwoju dla studentów WNGiG

Comment are off

W dniu 31 maja br. w ramach realizacji projektu Geocentrum Doskonałości studenci WNGiG uczestniczyli w wizycie studyjnej i warsztatach zorganizowanych w Ministerstwie Rozwoju. Głównym celem wizyty było zapoznanie uczestników ze specyfiką pracy Resortu oraz z wyzwaniami praktycznymi podejmowanymi przez Departament Strategii Rozwoju MR, a także z możliwościami odbycia staży, praktyk i zatrudnienia w administracji rządowej. Problematyka merytoryczna spotkania ukierunkowana jest na omówienie zadań Ministerstwa w zakresie programowania, realizacji i monitoringu planowania strategicznego oraz planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z wdrażanego nowego modelu zarządzania rozwojem opartego na konieczności wieloaspektowej integracji podejmowanych działań. Studenci w ramach pobytu w Ministerstwie uczestniczyli również w warsztatach, których celem było przygotowanie propozycji zintegrowania procesu planowania rozwoju na przykładzie województwa wielkopolskiego, przy uwzględnieniu obecnego stanu organizacyjnego (instytucji  i dokumentów).

About the Author