PL | EN

Zebranie naukowe IGSEiGP – 2.06.2017

Comment are off

Uprzejmie zawiadamiamy, że 02.06. 2017. (piątek), o godz. 9.00, w sali nr 4 odbędzie się zebranie naukowe IGSE i GP, podczas którego zaprezentowane zostaną projekty NCN realizowane w Instytucie:

 

dr Jędrzej Gadziński – Rola infrastruktury transportu publicznego w kształtowaniu struktur przestrzennych i zachowań komunikacyjnych na obszarach zurbanizowanych (NCN – Nr 2015/17/D/HS4/00270)

                                                                                                                                   

dr inż. Wojciech Dyba – Przepływy wiedzy w klastrach meblarskich w Polsce i na obszarze „Trzecich Włoch” oraz ich rola w adaptacji firm do zmian rynkowych wywołanych ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym (NCN – Nr 2015/17/N/HS4/00205)

 

mgr Tomasz Herodowicz – Znaczenie polityki regionalnej UE w kształtowaniu środowiskowego wymiaru rozwoju sustensywnego w Polsce (NCN – Nr 2016/21/N/HS4/00075)

 

Serdecznie zapraszamy

Dyrekcja Instytutu GSEiGP

About the Author