PL | EN

Relacja z warsztatów praktycznych „Zintegrowane Planowanie Rozwoju” w Powidzu

Comment are off

W dniach 5-10 czerwca 2017 r., w ramach projektu Geocentrum Doskonałości zespół 27 studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył warsztaty praktyczne Zintegrowane Planowanie Rozwoju. Koordynatorem warsztatów był prof. UAM dr hab. Paweł Churski, opiekunami dr Paweł Motek i dr Bartłomiej Kołsut z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, a ekspertami lokalnymi doktorant WNGiG – Bogumił Nowak i Wójt Gminy Powidz – Jakub Gwit.

Dnia 08.06.2017 roku o godz.17.00 w Domu Kultury w Powidzu odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Powidz. Tematem przewodnim spotkania była aktualizacja projektu Strategii Rozwoju Gminy Powidz. Warsztaty strategiczne z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi krótką przemową rozpoczął Wójt Gminy. Następnie głos zabrał prof. Paweł Churski, który przedstawił przybyłym gościom prezentację wyników przeprowadzonych badań. Opowiedział o diagnozie czynników rozwoju gminy Powidz oraz uzyskanej analizie SWOT. W formie warsztatu mieszkańcy dokonali weryfikacji zaproponowanych przez studentów mocnych i słabych stron gminy, jej szans i zagrożeń, wizji rozwoju oraz głównych celów strategicznych i szczegółowych. Czynny udział społeczności lokalnej pozwolił na wypracowanie wspólnej koncepcji rozwoju. Efektem prac jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Powidz, który 10 czerwca o godzinie 12:00 został zaprezentowany wójtowi i radnym Gminy Powidz.

Owocne konsultacje społeczne zakończyły się ogniskiem zorganizowanym na terenie Powidzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

About the Author