PL | EN

Profesor Waldemar Ratajczak wiceprezesem PTPN

Comment are off

W dniu 27 czerwca 2017r. walne zebranie członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk dokonało wyboru swych władz na 3-letnią kadencję. W skład nowego prezydium zarządu, jako wiceprezes PTPN, wszedł m.in. Profesor Waldemar Ratajczak, któremu serdecznie gratulujemy i  życzymy wielu sukcesów.

About the Author