PL | EN

Konferencja „Dobre Praktyki w urbanistyce i planowaniu przestrzennym”

Comment are off

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznych i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszają na konferencję „Dobre Praktyki w urbanistyce i planowaniu przestrzennym”, która odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2017 roku.

Celem konferencji jest stworzenie warunków dla dyskusji i wymiany doświadczeń na temat dobrych praktyk w urbanistyce i planowaniu przestrzennym mających swoje odniesienie w przestrzeni miast i na obszarach wiejskich. Przez DOBRE PRAKTYKI należy rozumieć pozytywne przykłady rozwiązań projektowych, organizacyjnych zarządczych i informacyjnych, które wpływają na:

  • funkcjonalność przestrzeni miast i wsi, (tj. stopień i zakres realizacji oczekiwanych funkcji), 
  • praktyczność (komfort użytkowania, łatwość obsługi), 
  • czytelność (rozumienie przestrzeni i jej porządek), bezpieczeństwo jej użytkowników oraz 
  • na atrakcyjność i estetykę form zagospodarowania.

Zaproszenie na konferencje kierowane jest do pracowników naukowych i praktyków, którzy prowadzą rozważania naukowe i/lub kształtują i wykorzystują w praktyce mechanizmy poprawnych zmian w strukturze zurbanizowanej oraz planowaniu przestrzennym. Zaproszenie skierowane jest także do doktorantów i studentów, w celu stworzenia możliwości podzielenia się wynikami swoich badań, ale również w celu zweryfikowania nabytej wiedzy niezbędnej w dalszym procesie ich naukowego rozwoju. Zachęcamy do udziału osoby związane zarówno z ośrodkami naukowymi, jak i instytucjami administracji publicznej czy instytucjami społecznymi. Zapraszamy geografów, architektów, urbanistów, planistów przestrzennych, socjologów, ekonomistów i specjalistów innych dziedzin oraz dyscyplin, którym sposób kształtowania przestrzeni nie jest obojętny. 

Mamy nadzieję, że udział w konferencji stworzy możliwość prezentacji dorobku naukowego, a także dorobku praktycznego, który powinien pomóc w identyfikacji zarówno mocnych, jak i słabych strony działań w przedmiotowym zakresie.

Szczegóły wydarzenia w komunikacie I (karta uczestnictwa oraz wzór abstraktu)

Do zobaczenia w Poznaniu!

About the Author