PL | EN

„Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań” z Nagrodą Prezesa Rady Ministrów

Comment are off

Opracowanie  pt. „Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań”, zespołu z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza kierowanego przez prof. dr hab. Tomasza Kaczmarka i dr. Łukasza Mikułę,  zostało wyróżnione  Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w 2017 r,. w prestiżowej kategorii osiągnięcia naukowo-techniczne. Krajowa kapituła konkursu podkreśliła pionierskość opracowania, które może być potraktowane jako wzorzec dla innych metropolii w Polsce oraz nakreślenie i uzasadnienie  kierunków naprawczych rozwoju przestrzennego obszaru metropolitalnego Poznania. Projekt realizowany był w Centrum Badań Metropolitalnych UAM i finansowany przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Skład nagrodzonego Zespołu: prof. dr hab. Tomasz KACZMAREK, dr Łukasz MIKUŁA, mgr Edyta BĄKOWSKA, mgr Roman BEDNAREK, mgr Maciej BINDER, dr Emilia BOGACKA, mgr inż. Łukasz BRODNICKI, dr Sylwia BRÓDKA, dr Radosław BUL, dr inż. Przemysław CIESIÓŁKA, dr Jędrzej GADZIŃSKI, prof. UAM dr hab. Renata GRAF, dr Ewa KACPRZAK, dr Urszula KACZMAREK, dr Lech KACZMAREK, prof. UAM dr hab. Anna KOŁODZIEJCZAK, dr Tomasz KOSSOWSKI, mgr inż. arch. Agata KUBIAK, dr hab. Damian ŁOWICKI, dr Barbara MAĆKIEWICZ, dr Iwona MIEDZIŃSKA, prof. dr hab. Andrzej MIZGAJSKI, dr Paweł MOTEK, mgr inż. Witold PINIARSKI, dr Krzysztof PYSZNY, mgr inż. Danuta RYBARCZYK, dr inż. Jeremi RYCHLEWSKI, mgr inż. arch. Piotr SOBCZAK, dr Marzena WALASZEK, mgr Karol WALDMANN, mgr Michał WÓJCICKI, mgr inż. Rafał WRÓŻYŃSKI, dr Iwona ZWIERZCHOWSKA.

About the Author