PL | EN

Międzynarodowa konferencja naukowa w ramach programu UE Horyzont 2020: „Challenges and Opportunities of Structurally Weak Rural Regions in Europe. Social Innovations and Social Enterprises Acting Under Adverse Circumstances”

Comment are off

W dniach 4-6 grudnia 2017r. odbędzie się w Poznaniu konferencja naukowa  inaugurująca międzynarodowy projekt badawczy „RurAction. Social Entrepreneurship in Structurally Weak Rural Regions: Analysing Innovative Troubleshooters in Action”.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytut Socjologii)  jest uczestnikiem międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt  Unii Europejskiej „RurAction. Social Entrepreneurship in Structurally Weak Rural Regions: Analysing Innovative Troubleshooters in Action”.  Projekt ten jest realizowany w ramach programu Horyzont 2020 (MSCA-ITN-ETN), a jego celem jest zbadanie znaczenia przedsiębiorczości społecznej (a szerzej  –  innowacji społecznych) jako czynnika rozwoju regionów słabych strukturalnie oraz kształcenie doktorantów w tym zakresie (bliższe szczegóły na stronie projektu: www.ruraction.eu).

W trakcie odbywającej się na UAM konferencji uznani badacze z wielu krajów świata dyskutować będą w ramach trzech sesji: społeczno-ekonomiczna dynamika regionów wiejskich, strategie i polityki rozwoju wsi, przemiany życia i kultury wiejskiej. Konferencję zakończy wyjazd terenowy do gminy Wągrowiec, a w kolejnych dniach odbędą się warsztaty dla doktorantów.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

About the Author