PL | EN

Dr Wojciech Dyba uhonorowany nagrodą im. Eugeniusza Romera za najlepszą rozprawę doktorską z geografii społeczno-ekonomicznej

Comment are off

Z przyjemnością zawiadamiamy, że 27 kwietnia 2018 r. na zebraniu plenarnym Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk dr Wojciech Dyba z Zakładu Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej został uhonorowany nagrodą im. Eugeniusza Romera za najlepszą rozprawę doktorską z geografii społeczno-ekonomicznej obronioną w Polsce w 2016 r.

Laureat odebrał nagrodę z rąk przewodniczącego KNG PAN prof. dr. hab. Marka Degórskiego oraz przewodniczącego komisji konkursowej prof. dr. hab. Andrzeja Suliborskiego. Następnie wygłosił referat na temat nagrodzonej rozprawy, po którym odbyła się ożywiona i wnikliwa dyskusja naukowa.

Promotorem pracy pt. „Przepływy wiedzy w organizacjach klastrowych w Polsce Zachodniej” był prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, a promotorem pomocniczym dr hab. Krzysztof Stachowiak.

About the Author