PL | EN

Europoseł Jan Olbrycht na WNGiG 11.05.2018r.

Comment are off

W dniu 11 maja br. o godzinie 12.30 Pan Europoseł Jan Olbrycht wygłosił wykład pt. Prace nad przyszłym budżetem Unii Europejskiej po roku 2020.  Wykład Pana Europosła odbył się na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM i był wydarzeniem w ramach ogólnopolskiej Akcji Drzwi Otwarte Programów Europejskich organizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Wizyta Pana Jana Olbrychta była efektem wieloletniej współpracy Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej z instytucjami europejskimi oraz osobiście z Panem Posłem, który zawsze z dużą otwartością odpowiadał na prośby związane z organizacją spotkań i konsultacji z naszymi studentami odbywającymi praktyki zawodowe i staże w Brukseli.

Serdecznie dziękujemy Prelegentowi za interesujący wykład, uchylający rąbka tajemnicy na temat „kuchni” prac prowadzonych w instytucjach unijnych. Dziękujemy również wszystkim przybyłym gościom.


Jan Olbrycht

Urodzony 21 września 1952 roku w Rybniku.

Doktor socjologii, nauczyciel akademicki, ekspert, polityk i działacz społeczny.

W latach 1990-1998 Burmistrz Cieszyna, współzałożyciel Euroregionu Śląsk Cieszyński-Tesinske Slezsko. W latach 1993-1998 wiceprezes Związku Miast Polskich odpowiedzialny za kontakty z europejskimi organizacjami samorządowymi. Wiceprzewodniczący Rady Gmin i Regionów Europy w latach 1995-2001. Przewodniczący polskiej delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w latach 1990-1998. W latach 1998-2002 Marszałek Województwa Śląskiego i inicjator Konwentu Marszałków. W latach 2002-2004 Członek Zarządu Zgromadzenia Regionów Europy oraz Rady Polityki Regionalnej Państwa. Od 1979 wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, potem na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytecie Jagiellońskim.
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Od 2004 roku poseł do Parlamentu Europejskiego. W latach 2004-2009 wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego, sprawozdawca Parlamentu w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. W kadencji 2009-2014 członek Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji ds. Budżetu, Komisji ds. Kontroli Budżetowej, oraz wiceprzewodniczący specjalnej Komisji ds. Wyzwań Politycznych. Sprawozdawca Parlamentu w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Członek Delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Bośnią, Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem oraz członek Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi.

W obecnej kadencji członek Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju Regionalnego. Koordynator Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Komisji Budżetowej. Stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. wieloletnich ram finansowych (WRF).Członek delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) oraz delegacji do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra.

Współzałożyciel i przewodniczący intergrupy parlamentarnej URBAN zrzeszającej polityków, interesariuszy oraz osoby cywilne zainteresowane tematyką miejską.

Odznaczenia

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2000 roku i orderem National du Mérite Francji w 2002. Laureat Europejskiej Nagrody Cesarza Maksymiliana za wkład w tworzenie polityki lokalnej i regionalnej w Europie w 2005. Ponadto uhonorowany nagrodą The Parliament Magazine „Europoseł Roku 2007″ w kategorii polityka regionalna oraz „Europoseł Roku 2013″ w kategorii zrównoważone środowisko zurbanizowane, a także nagrodą rządu węgierskiego im. Istvána Pálfi za szczególne zasługi w rozwoju współpracy regionalnej.

 

About the Author