PL | EN

Relacja z konferencji naukowej „Alternatywne modele rozwoju miast…” w Lidzbarku Warmińskim

Comment are off

W dniach 11-12 maja br. przedstawiciele Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej wzięli udział w II Konferencji Naukowej „Alternatywne modele rozwoju miast. Wyzwania i problemy małych miast i ich otoczenia” w  Lidzbarku Warmińskim. Organizatorami konferencji byli: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow, Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow” oraz Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

Pierwszy dzień poświęcony był warsztatom, które dotyczyły: 1) metody CPTED jako prostego i skutecznego narzędzia tworzenia bezpiecznych przestrzeni w projektach rewitalizacji, odnowy miast i ich dzielnic, 2) poprawy kompetencji społecznych interesariuszy w procesach planowania i rewitalizacji miasta, 3) tożsamości miasta jako narzędzia promocji na przykładzie sieci miast Cittaslow, 4) Karty Rozwoju Małego Miasta oraz 5) dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji i rozwoju małych miast oraz ich otoczenia. W warsztatach wzięli udział zarówno pracownicy naukowi z wielu ośrodków z Polski, jak i przedstawiciele administracji samorządowej, co pozwoliło na dyskusję łączącą aspekty teoretyczne z praktycznymi.

W drugim dniu odbyły się obrady plenarne, podczas których wystąpił m.in. prof. Giuseppe Roma, Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Naukowego Miast Cittaslow z referatem „Wzorzec miast Cittaslow – dla poprawy gospodarki i życia społecznego w małych miastach na całym świecie”. W sesjach wystąpili przedstawiciele naszego Instytutu:

  • dr Barbara Konecka Szydłowska z referatem „Trajektorie rozwoju małych miast w ujęciu koncepcji urban resilience”,
  • dr Michał Dolata  z referatem „Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju małych miast w Regionie Metropolitalnym Berlin-Brandenburgia”,
  • dr Urszula Kaczmarek z referatem „Tożsamość terytorialna mieszkańców miast Cittaslow w Polsce”,
  • dr Barbara Maćkiewicz i dr Barbara Konecka Szydłowska z referatem „Loix de Ré – instynktowny rozwój w kierunku idei Cittaslow”,
  • dr Emilia Bogacka z referatem „Poczucie bezpieczeństwa użytkowników parków. Przykład Cytadeli w Poznaniu”.

 

W sesji posterowej wyniki swoich badań naukowych zaprezentowały:

  • inż. Kamila Rabińska i dr Barbara Maćkiewicz z posterem „Nieruchomości zabytkowe jako potencjał turystyczny małych miast”
  • dr  inż. Magdalena Szczepańska z posterem „Miasto-ogród. W poszukiwaniu miasta zrównoważonego”.

 

Przedstawiana tematyka spotkała się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji i była podstawą ożywionej dyskusji naukowej.

About the Author