PL | EN

Wizyta doktora Denisa Dirina z Ałtajskiego Uniwersytetu Państwowego

Comment are off

W dniu 21 maja 2018 r. wizytę w naszym Instytucie złożył dr Denis Dirin pracownik Wydziału Geografii Ałtajskiego Uniwersytetu Państwowego w Barnauł, oraz dyrektor Oddziału tegoż uniwersytetu w mieście Biełokuricha. Kontakty z AUP trwają od 2013 r. , kiedy to w IGSEiGP miała miejsce pierwsza wspólna konferencja naukowa. Następna miała miejsce rok później na Ałtaju. Dodatkowym efektem współpracy były m.in. wspólne monografie.


Pan dr Dirin przedstawił ofertę kontynuacji wspólnych działań. Na ręce Dyrektora Instytutu ponowił zaproszenie do uczestnictwa w najbliższej konferencji naukowej w Barnauł (szczegóły w załączniku i u dra Cezarego Mądrego), jak również złożył propozycję prowadzenia ćwiczeń terenowych dla studentów WNGiG, w tym studentów GP i geografii (specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna) na Ałtaju.

About the Author