PL | EN

Kolejny projekt pozyskany przez naszych pracowników z NCN

Comment are off

Znalezione obrazy dla zapytania NCNNiezmiernie miło nam poinformować, że kolejna edycja konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki zakończyła się sukcesem naszych pracowników.  Dr Adam Radzimski (kierownik projektu) i dr Jędrzej Gadziński otrzymali dofinansowanie na realizację projektu pt. Społecznie zrównoważona polityka transportowa i jej implikacje dla dużych miast Polski. Serdecznie gratulujemy.


Głównym celem projektu jest krytyczne spojrzenie na możliwości aplikacyjne koncepcji społecznie zrównoważonej polityki transportowej w kontekście dużych polskich miast. Zgodnie z definicją UN HABITAT społecznie zrównoważony system transportowy to taki, w którym „korzyści z mobilności są równomiernie i sprawiedliwie rozłożone, z niewielkimi nierównościami w dostępie do infrastruktury i usług transportowych pod względem dochodów, różnic społecznych i fizycznych (w tym płci, pochodzenia etnicznego, wieku lub niepełnosprawności)”.

Zespół realizujący projekt w toku postępowania badawczego zamierza odpowiedzieć na następujące pytania:

  1. Jakie są teoretyczne podstawy i empiryczne doświadczenia związane z koncepcją społecznie zrównoważonej polityki transportowej?
  2. Jakie metody, techniki i dane mogą zostać wykorzystane w badaniach nad miejskim wymiarem społecznie zrównoważonego transportu?
  3. W jaki sposób istniejące polityki transportowe dużych polskich miast uwzględniają koncepcję społecznie zrównoważonej polityki transportowej?
  4. W jaki sposób obecne struktury przestrzenne i wzorce mobilności w dużych polskich miastach odnoszą się do rozwoju społecznie zrównoważonego?
  5. Jakie scenariusze polityk można sformułować w świetle trwających zmian struktur przestrzennych i wzorców mobilności?

 

Życzymy powodzenia w poszukiwaniu odpowiedzi i jeszcze raz gratulujemy.

About the Author