PL | EN

Instytut zaangażowany w konkurs Architectus Civitatis Nostrae

Comment are off

Jednym z najważniejszych wyzwań dla Poznania jest obecnie przeciwdziałanie spadkowi liczby jego mieszkańców. Wyzwanie to jest wymienione wśród priorytetowych działań Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, przyjętej uchwałą Nr XLI/708/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2017 r.

Wysiłek organizacyjny i ryzyko finansowe budowy nowych obiektów na terenie miasta, które mogą skutecznie przeciwdziałać zmniejszaniu liczby mieszkańców  podejmują przedsiębiorcy. Fakt ten jest bardzo rzadko postrzegany w pozytywnym aspekcie i z tego punktu widzenia eksponowany. W celu promowania tego typu aktywności Prezydent Miasta Poznania ustanowił Nagrodę Architectus civitatis nostrae (Budowniczy naszego miasta). Ma ona na celu podkreślać i zwracać uwagę na dokonania najlepszych przedsiębiorców budujących w Poznaniu, wskazując na ich sprawność organizacyjną, rzetelność i uczciwość, a także troskę o dobro wspólne. Laureatem poprzedniej edycji konkursu został ATANER Sp. z o.o..

Miło nam poinformować, że do kapitały tegorocznej edycji Konkursu Prezydent Miasta zaprosił Pracowników naszego Instytutu: dr. hab., prof. UAM Pawła Churskiego oraz dr. Łukasza Mikułę. Bliższe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: http://www.poznan.pl/mim/main/architectus-civitatis-nostrae,p,42605,42633.html.

About the Author