PL | EN

Konkursy na stanowisko: adiunkt w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

Comment are off

Informujemy, że ogłoszono dwa konkursy na etat na stanowisku adiunkta. Szczegółowe warunki konkursów i wymagania stawiane kandydatom są dostępne na stronie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (LINK). Termin składania ofert mija 31 sierpnia 2018 r. Kandydaci, którzy złożą w terminie aplikacje spełniające wymogi merytoryczne określone w warunkach konkursu będą proszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 10 września 2018r., o godzinie 9.00 w sali 103 Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

About the Author