PL | EN

Instytut wspiera organizację Konferencji Baltic University w Poznaniu

Comment are off

http://www.balticuniv.uu.se/infoglueCalendar/digitalAssets/1428_DetaljBild_announcement-current-challenges-360px.jpgW dniach 11-13 września 2018 r. w Poznaniu odbędzie się Konferencja Baltic Universty Programme CURRENT CHALLENGES OF LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT. Tegoroczna konferencja jest poświęcona identyfikacji aktualnych wyzwań i przyszłościowych kierunków badań  w zakresie lokalnego i regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Z racji tej tematyki Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej jest zaangażowany w jej organizację i konsultację merytoryczną programu.

W sesji plenarnej wystąpią:

  • Prof. Peter Nijkamp – TOWARDS A GENERAL THEORY OF ENABLING SPACE: CONCEPTUALISATION AND APPLICATION TO POLAND.
  • Prof. Grzegorz Gorzelak – CENTRAL AND EASTERN EUROPE IN THE EUROPEAN UNION: SUCCESSES AND DISAPPOINTMENTS.

Program konferencji można znaleźć TUTAJ.

 


Znalezione obrazy dla zapytania Baltic University Programme

Baltic University Programme (BUP) to sieć około 230 uniwersytetów i innych instytucji szkolnictwa wyższego w regionie Morza Bałtyckiego koordynowana przez Sekretariat na Uniwersytecie Uppsala w Szwecji. Od 2016 r. sieć przybrała formę organizacji, której nasza Uczelnia jest członkiem. Sieć koncentruje się na kwestiach zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i demokracji w regionie Morza Bałtyckiego. Celem BUP jest wspieranie kluczowej roli uniwersytetów w kształtowaniu demokratycznego, pokojowego i zrównoważonego rozwoju, poprzez: rozwijanie kursów uniwersyteckich, wspieranie interdyscyplinarnych kooperacji badawczych oraz uczestnictwo w projektach we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jak np. władze lokalne. BUP dąży do znalezienia nowatorskich sposobów interakcji między uniwersytetami oraz między uniwersytetami a społeczeństwem. Jego celem jest wzmocnienie silnych lokalnych i międzynarodowych społeczności edukacyjnych.

About the Author