PL | EN

Badanie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych z udziałem Instytutu

Comment are off

Gdyńskie Centrum Filmowe i Plac Grunwaldzki – serce Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Podczas 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zainicjowany został projekt naukowy pt. „Profil uczestnika festiwalu filmowego”, wspólne przedsięwzięcie Pomorskiej Fundacji Filmowej i Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Projekt ten wpisuje się w badania wpływu sektora kreatywnego na rozwój miast i regionów, które prowadzone są w Instytucie od 2006 r.

Badania wzbudzały zainteresowanie mediów: ekipa TVP filmuje studentów ankietujących uczestników festiwalu

W dniach 17-22 września 2018 roku studenci kierunków prowadzonych przez Instytut (kierunek Geografia, specj. Geoanaliza społeczno-ekonomiczna oraz kierunek Gospodarka Przestrzenna) pod opieką prof. UAM dr. hab. Krzysztofa Stachowiaka przeprowadzili badania uczestnictwa w kulturze pod szczególnym kątem – zachowań i preferencji turysty kulturowego, uczestnika festiwalu. Badanie wykaże m.in. jakie dobra i usługi (kulturalne i pozakulturalne) wybierają uczestnicy festiwali, a co za tym idzie, jakie gałęzie gospodarki lokalnej korzystają na organizacji masowych imprez kulturalnych. Poprzez badania sondażowe (ok. 1000 respondentów) utworzony zostanie profil uczestnika festiwalu: stworzona zostanie mapa jego preferencji, zachowań konsumenckich, wyborów. Badania mają pogłębić wiedzę z zakresu ekonomiki oraz geografii kultury, ale także dostarczyć informacji na temat wpływu festiwalu filmowego na miasto i region. Wyniki badań pozwolą wzbogacić dyskusję na temat wspierania przez samorządy organizacji imprez kulturalnych w mieście i regionie.

Fragment programu „Informacje kulturalne” z dn. 20.09.2018 r. emitowanego przez TVP Kul-tura, przedstawiający krótką informację o badaniach. Cały materiał dostępny w serwisie TVP: https://vod.tvp.pl/video/informacje-kulturalne,20092018,38767896

Wyniki badania zostaną przedstawione podczas publicznej prezentacji m.in. na festiwalu Cinemaforum w Warszawie w listopadzie 2018 roku.  Raport końcowy zostanie opublikowany na stronie www.festiwalgdynia.pl, a także na stronie Instytutu. Zapraszamy do śledzenia aktualności.

Prof. K. Stachowiak i studenci na uroczystej gali wręczenia nagród festiwalu

W badaniach i opracowaniu danych udział wzięli: Malwina Balcerak, Dawid Ochota, Jakub Rogowski, Marta Lesiecka, Beata Kuczyńska, Mikołaj Grodzicki, Grzegorz Marciniak, Kamil Misiak, Katarzyna Szymanik, Nikodem Stasiakiewicz, Dominika Skruszewicz, Kasper Nalewaj, Jakub Matlak, Michalina Błaszczak.

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018.

 

Badania wzbudzały zainteresowanie mediów: ekipa TVP filmuje studentów ankietujących uczestników festiwalu

List od organizatorów festiwalu z podziękowaniami za udział w badaniu

About the Author