PL | EN

V Dni CAU w Kilonii na UAM w Poznaniu (7-9.11.2018)

Comment are off

 

W dniach 7-9 listopada 2018 r. odbędą się „V Dni CAU w Kilonii na UAM w Poznaniu”. Od przeszło 30 lat Uniwersytet im. Christiana Albrechta w Kilonii współpracuje w ramach umowy bilateralnej z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. „Dni Kilonii w Poznaniu” i „Dni Poznania w Kilonii”, organizowane naprzemiennie co dwa lata w tychże miastach, mają na celu wzmacnianie współpracy akademickiej poprzez organizację cyklu sympozjów, seminariów i dyskusji.

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej bierze aktywny udział w organizacji tegorocznej edycji „Dni Kilonii w Poznaniu” poprzez organizację seminarium pt. „Profile kształcenia i kierunki badań geograficznych w Poznaniu i Kilonii”, które odbędzie się 8.11.2018 na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych. Program wydarzenia obejmuje m.in. przedstawienie oferty dydaktycznej WNGiG oraz Instytutu Geografii na CAU Kiel, prezentację kierunków badawczych IGSEiGP oraz wyników prac studentów i doktorantów obu współpracujących jednostek  naukowych.

About the Author