PL | EN

Inż. Malwina Balcerak laureatką II edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej i metropolitalnej

Comment are off

Studentka gospodarki przestrzennej (obecnie II roku studiów uzupełniających magisterskich) inż. Malwina Balcerak zajęła pierwsze miejsce w II edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej i metropolitalnej, organizowanego przez Instytut Metropolitalny w Gdańsku. Promotorem nagrodzonej pracy inżynierskiej pt. „Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego po dawnej Cukrowni w Brześciu Kujawskim” był dr inż. Przemysław Ciesiółka.

Laureatce i Promotorowi gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!

About the Author