PL | EN

Pierwsze spotkania ze specjalistami zewnętrznymi na kierunku Zintegrowane planowanie rozwoju

Comment are off

Na początku listopada 2018 r.: 5 i 19 XI na studiach dziennych oraz 18 XI na studiach zaocznych, odbyły się pierwsze zajęcia ze specjalistami zewnętrznymi na nowym kierunku studiów – Zintegrowanym planowaniu rozwoju.

Osobami wygłaszającymi prelekcje byli: Dyrektor Michał Kurzawski z Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Dyrektor Piotr Wiśniewski ze Stowarzyszenia Metropolii Poznań oraz dr Bogdan Frąckowiak – Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań ds. kolei metropolitalnej.

Podczas spotkań studenci mieli możliwość wysłuchać prezentacji obejmujących następujące zagadnienia:

  • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – struktura i stan realizacji,
  • Założenia i przesłanki prac nad Strategią Wielkopolska 2030,
  • Zintegrowane podejście władz regionalnych w zakresie rewitalizacji i inwestycji celu publicznego (na przykładach zakupu taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych, budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z jego wyposażeniem oraz modernizacji linii kolejowej nr 354 Poznań Główny – Chodzież – Piła Główna),
  • Integracja transportu publicznego w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitarnej w kontekście miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Poznania.

Po każdej z prezentacji studenci brali udział w dyskusji. Prezentacje miały miejsce w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 w Poznaniu, a na studiach niestacjonarnych – w Collegium Geographicum UAM przy ul. Krygowskiego 10.

Spotkania odbyły się w ramach modułu „Podstawy zintegrowanego planowania rozwoju”, którego koordynatorem merytorycznym i organizacyjnym jest prof. UAM dr hab. Paweł Churski.

About the Author