PL | EN

X Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich

Comment are off

Serdecznie zapraszamy Pracowników i Doktorantów Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz wszystkich Studentów na X Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich, który odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w Auli imienia Profesora Bogumiła Krygowskiego w gmachu Collegium Geographicum imienia Profesora Stanisława Pawłowskiego.

W finale konkursu znalazło się dwoje magistrów reprezentujących nasz Instytut:

mgr Kamila Rabińska – praca pt. „Zastosowanie hiszpańskaiego modelu paradores w zarządzaniu nieruchomościami zabytkowymi w województwie wielkopolskim” (praca napisana w języku angielskim – tytuł: „Applying the spanish paradores model to the managament of historycal properties in the wielkopolska province”) (promotor: dr Barbara Maćkiewicz),

mgr Mateusz Rzemyszkiewicz – praca pt. „Percepcja przestrzeni w świecie gry – zachowania, poglądy i odczucia graczy Wiedźmina 3: Dziki Gon” (promotor: dr Michał Rzeszewski)

About the Author