PL | EN

Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Dawida Bały

Comment are off

Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej przygotowanej przez mgra inż. Dawida Bałę, która odbędzie się 30.11.2018 o godzinie 11:00 w sali wykładowej nr 4.

Rozprawa nosi tytuł „Organizacja i funkcjonowanie grup producentów rolnych w województwie wielkopolskim” i była przygotowywana pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Anny Kołodziejczak. Recenzentami rozprawy są: prof UMK dr hab. Roman Rudnicki oraz prof UŁ dr hab. Marcin Wójcik.

About the Author