PL | EN

Mgr Julia Kaczmarek-Khubnaia beneficjentką projektu Uniwersytet Jutra

Comment are off

Mgr Julia Kaczmarek-Khubnaia w ramach projektu „UNIWERSYTET JUTRA” otrzymała dofinansowanie miesięcznego stażu zagranicznego, który odbędzie w maju br. na Państwowym Uniwersytecie im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi.

„UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” jest aktualnie największym projektem projakościowym realizowanym na Naszym Uniwersytecie, jego koordynatorem merytorycznym jest Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Ryszard Naskręcki. W ramach realizacji jednego z zadań powyższego projektu tj. „Wsparcie programów wysokiej jakości studiów doktoranckich” możliwe jest otrzymanie dofinansowania krajowych i zagranicznych: staży naukowo-badawczych, staży badawczo-wdrożeniowych, wizyt studyjnych, konferencji naukowych, kwerend czy udziału w szkołach letnich. Rekrutacja ma charakter ciągły.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

About the Author