PL | EN

KOLABORATORIUM UAM – nowy projekt dydaktyczny realizowany w IGSEiGP

Comment are off

Miło nam poinformować, że Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pt. KOLABORATORIUM UAM – PROGRAM SZKOLENIOWY DLA MIESZKAŃCÓW REGIONU. Jest to projekt wdrożeniowy, który będzie realizowany od marca 2019 roku do lutego 2021 roku. Ważną jego częścią będą zadania realizowane przez pracowników Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kluczowych kompetencji, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego, w wieku od przedszkolnego do emerytalnego.  Ma on również za zadanie rozwinąć i wzmocnić relacje UAM z partnerami społecznymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji wspólnych działań na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego. Założenia projektu wpisują się w działania Uniwersytetu prowadzone pod hasłem Trzeciej Misji, rozumianej jako społeczna odpowiedzialność podejmowanych działań naukowych i dydaktycznych.

W ramach projektu przewidziano ok. 40 zadań, realizowanych przez różne wydziały UAM. W Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej realizowanych będzie 8 zadań, w tym działania nakierowane na edukację dzieci: Akademia Przestrzeni i Przyjazna Przestrzeń, a także działania dotyczące innych grup społecznych: Planowanie Partycypacyjne, Przestrzeń Publiczna, Ogrody Działkowe, Ogrody Społeczne, Zielony Fitness i Po co pszczoła. Koordynatorami projektu w Instytucie są: dr Emilia Bogacka, dr inż. Przemysław Ciesiółka, dr Ewa Kacprzak, dr Barbara Maćkiewicz i dr inż. Magdalena Szczepańska.

 

About the Author