PL | EN

Kierunki studiów realizowane przez IGSEiGP wyróżnione w konkursie „Studia z Przyszłością”

Comment are off

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że kierunki studiów realizowane przez Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej zostały wyróżnione w ogólnokrajowym konkursie „Studia z Przyszłością” (edycja 2019). Certyfikaty przyznano za gospodarkę przestrzenną (studia II stopnia) oraz zintegrowane planowanie rozwoju (studia I stopnia). Dodatkowo gospodarka przestrzenna została wyróżniona Laurem Innowacji.

Wśród pozostałych kierunków studiów realizowanych na WNGiG certyfikat uzyskała również GEO-GRAFIKA – specjalność na kierunku studiów: geografia I stopnia. Gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane są kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym.

Organizatorem merytorycznym Programu „Studia z Przyszłością” jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Program „Studia z Przyszłością” jest wzorowany na najbardziej prestiżowych systemach certyfikacyjnych Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku nowoczesnością koncepcji kształcenia, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy.

 

Gala Finałowa odbyła się 18 marca 2019 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej pod Warszawą. W trakcie uroczystości reprezentanci wyróżnionych kierunków i specjalności studiów odebrali certyfikaty akredytacyjne Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W naszym imieniu certyfikaty odebrała Prodziekan dr hab. Anna Tobolska, prof. UAM. Pełna relacja z Gali jest dostępna na stronie Programu „Studia z Przyszłością”.

http://www.studiazprzyszloscia.pl/foto/8h9mjo8c3bea9sumpbmax.jpg
http://www.studiazprzyszloscia.pl/foto/7azkdxrh3rlnnhyc1nmax.jpg
http://www.studiazprzyszloscia.pl/foto/jzo8fgk3f32kyireuwmax.jpg
http://www.studiazprzyszloscia.pl/foto/iskl73h9axn3s9oiq8max.jpg
http://www.studiazprzyszloscia.pl/foto/kecv4gg3g48fswvfz9max.jpg
Zdjęcia: Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

 

About the Author