PL | EN

Dr Robert Perdał promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim w UMK w Toruniu

Comment are off

W dniu 26 kwietnia 2019r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Łukasza Wiśniewskiego pt. „Struktura przestrzenna polskiego rolnictwa w pierwszej dekadzie XXI weku”. Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab., prof. UMK Roman Rudnicki. Funkcję promotora pomocniczego pełnił nasz Kolega dr Robert Perdał. Recenzenci w osobach prof. dr. hab. Jerzego Bańskiego oraz dr hab., prof. IRWiR PAN Moniki Stannej obok pozytywnej oceny całości dysertacji, zgodnie podkreślali wyróżniające się walory metodologiczne pracy, nad którymi opiekę sprawował dr Robert Perdał. Ciesząc się z sukcesu gratulujemy zarówno Autorowi jak i Promotorom.

About the Author