PL | EN

Prof. Tomasz Kaczmarek członkiem Rady Doskonałości Naukowej

Comment are off

Poznaliśmy oficjalne wyniki elektronicznych wyborów do Rady Doskonałości Naukowej (RDN). Wśród nowo wybranych członków RDN znalazło się trzech przedstawicieli dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, w tym pracownik naszego Instytutu – prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek.Znalezione obrazy dla zapytania rada doskonałości naukowej

Pozostałymi przedstawicielami naszej dyscypliny zostali profesorowie: Tomasz Komornicki (IGiPZ PAN) oraz Paweł Swianiewicz (UW).  Wszystkim serdecznie gratulujemy!

RDN stanowi nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej, którego kadencja rozpocznie się z dniem 01 czerwca 2019 r. Podstawowym zadaniem Rady będzie dbanie o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Docelowo RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi.

About the Author