PL | EN

Kolejne środki NCN pozyskane przez zespół z naszego Instytutu

Comment are off

Niezmiernie miło nam poinformować, że kolejna edycja konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki zakończyła się sukcesem naszych pracowników.  Prof. Jacek Kotus (kierownik projektu) otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt. Treści i konteksty komunikacyjne miejsc nie-tożsamościowych w Erze Cyfrowej (#Ge_Place). W skład zespołu badawczego wchodzą również: prof. Paul Adams (The University of Texas at Austin),  dr Michał Rzeszewski i dr Tomasz Sowada. Serdecznie gratulujemy.


Projekt #Ge_Place jest związany z kategorią miejsc nie-tożsamościowych. Ten typ przestrzeni jest istotą debat od wielu dziesięcioleci. Rozważania zainicjowali Relph (1976) oraz Auge (1995). Ten pierwszy zwracał uwagę na pleceless i placelessness, drugi pisał o non-places. Pojęcie miejsce nie-tożsamościowe traktujemy jako swego rodzaju most pomiędzy europejskim „non-place” i bardziej popularnym w US placeless. Staramy się w ten sposób znaleźć wspólny mianownik z Prof. Adamsem (The University of Texas at Austin) dla prowadzenia krytycznej dyskusji naukowej zarówno w kontekście europejskich, jak i amerykańskich doświadczeń.

Nasza wyjściowa hipoteza badawcza związana jest z twierdzeniem, iż miejsca nie-tożsamościowe w Erze Cyfrowej, progresie społeczno-polityczny i rozwijających się relacjach komunikacyjnych zmieniają swój charakter.

Celem głównym projektu jest wykorzystanie podejścia oferowanego przez geografię komunikacyjną oraz geomedia studies do rozwiązania problemu poznawczego związanego z określeniem współczesnego charakteru miejsc nie-tożsamościowych, ich roli w życiu człowieka oraz odbioru przez użytkowników.

1.       Jakie treści i konteksty posiadają współcześnie miejsca nie-tożsamościowe?

2.       Jaki jest odbiór społeczny przestrzeni, które można nazwać nie-tożsamościowe?

3.       Jak zmieniają się miejsca nie-tożsamościowe pod wpływem poszerzenia rzeczywistości o aspekt wirtualny?

4.       Czy przestrzenie wirtualne wytwarzają treści komunikacyjne zmieniające odbiór miejsca?

5.       Jaka jest pozycja teorii związanych z miejscami nie-tożsamościowymi w świetle aktualnej wiedzy z zakresu geografii komunikacji i geomedia studies?

6.       Jakie są możliwości operacyjne koncepcji komunikacyjnych w geografii oraz jej ograniczenia?

About the Author