PL | EN

Tutoring w programach studiów doktoranckich w ramach projektów GEO+ oraz GEO-INTER-APLIKACJE

Comment are off

Zgodnie z założeniami projektów:

  • GEO+: wysokiej jakości program studiów doktoranckich realizowany na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (POWR.03.02.00-00-I039/16)
  • GEO-INTER-APLIKACJE: wysokiej jakości program studiów doktoranckich realizowany na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (POWR.03.02.00-00-I027/17-01)

 

w roku akademickim 2018/2019 kontynuowano w Instytucie wsparcie tutoringowe Doktorantów. Po dokonaniu uzgodnień z Promotorami, stosując przyjęty harmonogram postępowania zorganizowano indywidualne spotkania z doktorantami oraz prezentacje założeń przygotowywanych dysertacji doktorskich. W przypadku każdej z prezentacji towarzyszyła jej bardzo ożywiona, długa i merytorycznie cenna dyskusja. Skład uczestników tych spotkań był dobierany celowo w drodze uzgodnień z Promotorami. Spotkania indywidualne i grupowe były koordynowane  przez prof. UAM dr hab. Pawła Churskiego – absolwenta Szkoły Tutorów Akademickich prowadzonej przez Collegium Wratislaviense.

Życzymy wielu inspirujących idei oraz intrygujących odkryć w okresie letnim i do zobaczenia w przyszłym roku akademickim na kolejnych rozmowach, spotkaniach i prezentacjach.

About the Author