PL | EN

Konsultacje programu studiów 2 stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna

Comment are off

Przystępujemy do kolejnych, otwartych dla wszystkich pracowników Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej konsultacji zmian w programach studiów 2 stopnia Gospodarki Przestrzennej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w dwóch tematycznych spotkaniach:
1. pierwsze związane będzie z wypracowaniem idei kształcenia i sylwetki absolwenta,
2. drugie dotyczy zawartości treści kształcenia w programie studiów.

Spotkania odbędą się w sali 103, mają Państwo do wyboru łącznie cztery terminy:

Idee:
20.05 (poniedziałek), godz. 13 lub 22.05 (środa), godz. 12,

Zawartość programu:
4.06 (wtorek), godz. 12 lub 6.06 (czwartek), godz. 11.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wpisywanie się na listy obecności wyłożone w sekretariacie.

About the Author