PL | EN

Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju dla geografów

Comment are off

W dniu 28 czerwca w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyła się uroczystość wręczenia nagród Ministra Inwestycji i Rozwoju za osiągnięcia w dziedzinie geoinformacji. Nagrody zostały przyznane za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

W kategorii publikacje krajowe w zakresie geoinformacji zostało nagrodzone zwarte opracowanie zbiorowe pt. Zastosowanie aplikacji geoankiety i geodyskusji w partycypacyjnym planowaniu przestrzennym – dobre praktyki autorstwa prof. P. Jankowskiego, prof. T. Kaczmarka, prof. Zb. Zwolińskiego, dr M. Czepkiewicza, dr Ł. Mikuły, mgr E. Bąkowskiej-Waldmann, mgr M. Młodkowskiego i mgr C. Brudki. Konkurs ogłoszono w grudniu 2018 r. a do 31 stycznia 2019 r. wpłynęło do ministerstwa 28 wniosków spełniających wymogi formalne. Wśród wyróżnionych znalazł się 10-osobowy interdyscyplinarny zespół Zakładu Geoinformacji, Centrum Badań Metropolitarnych UAM oraz firmy informatycznej RECODED. W oparciu o wyniki projektu badawczego NCNu oraz projektu badań stosowanych NCBiRu zostały stworzone i wdrożone aplikacje webowe geoankiety i geodyskusji. Możliwości ich zastosowań zostały zaprezentowane samorządowcom dwukrotnie na warsztatach wdrożeniowych zorganizowanych przez Centrum Badań Metropolitarnych. Na drugi z warsztatów został przygotowany przewodnik jak tworzyć, konfigurować i wykorzystywać te dwie aplikacje internetowe przez administrację samorządową, który został wyróżniony przez jury konkursowe.

 

About the Author