PL | EN

Warsztaty z profesorem Peterem Nijkampem (10-14.09.2018)

|Comments are Off
Serdecznie zapraszamy młodych naukowców (do 40. roku życia) z całej Polski na: WORKSHOP WITH PROF. PETER NIJKAMP AT ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAN warsztaty naukowe prowadzone w języku angielskim, przez doktora honorowego UAM, profesora wizytującego w naszym Instytucie,...

Zebranie naukowe IGSEiGP (08.06.2018)

|Comments are Off
Uprzejmie zawiadamiamy, że 08.06.2018 r. (piątek), o godz. 9.00, w sali nr 4 odbędzie się zebranie naukowe IGSE i GP, podczas którego mgr Tomasz Herodowicz przedstawi podsumowanie rozprawy doktorskiej: „Znaczenie polityki regionalnej UE w kształtowaniu środowiskowego wymiaru...

Instytut zaangażowany w prace rozpoczynające aktualizację Strategi Rozwoju Wielkopolski w perspektywie 2020+

|Comments are Off
W ramach kontynuacji współpracy Instytutu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pracownicy Instytutu zostali wybrani w drodze postępowania konkursowego do prezentacji wystąpień w ramach cyklu spotkań inaugurujących przygotowanie nowej Strategii Rozwoju...

Wizyta doktora Denisa Dirina z Ałtajskiego Uniwersytetu Państwowego

|Comments are Off
W dniu 21 maja 2018 r. wizytę w naszym Instytucie złożył dr Denis Dirin pracownik Wydziału Geografii Ałtajskiego Uniwersytetu Państwowego w Barnauł, oraz dyrektor Oddziału tegoż uniwersytetu w mieście Biełokuricha. Kontakty z AUP trwają od 2013 r. , kiedy to w IGSEiGP miała...

Zebranie naukowe IGSEiGP (25.05.2018)

|Comments are Off
Uprzejmie zawiadamiamy, że 25.05.2018. (piątek), o godz. 9.00, w sali nr 4 odbędzie się zebranie naukowe IGSE i GP, podczas którego mgr Filip Bebenow przedstawi koncepcję rozprawy doktorskiej: „Przekształcenia organizacyjne wydzielonych systemów kolei w Polsce w XXI wieku”....

Wykłady: „The making of transnational urban space in the Global City Tokyo” i „Migrations and the Global City” – Sakura Yamamura (22 i 25.05.2018)

|Comments are Off
Serdecznie zapraszamy na dwa wykłady, które wygłosi Pani Sakura Yamamura (doktorantka z Kilonii). Pierwszy wykład adresowany jest do studentów i zostanie wygłoszony 22 maja br. (wtorek), a drugi dla pracowników i doktorantów Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki...

Spotkanie Dyrekcji ze Studentami (28.05.2018)

|Comments are Off
Dyrekcja Instytutu GS-E i GP zaprasza starostów wszystkich grup kierunku Gospodarka Przestrzenna i Geografia – geoanaliza społeczno-ekonomiczna oraz  zainteresowanych studentów na spotkanie w poniedziałek 28.05.2018 o godz. 14, w sali 103 w Instytucie, w celu omówien...

Polityki publiczne – uwarunkowania, dylematy, instrumentarium

|Comments are Off
Na kształt polityk publicznych wpływa szereg różnorodnych, dynamicznie zmieniających się uwarunkowań, co z kolei wpływa na kształtowanie ich celów oraz adekwatnych do nich i efektywnych instrumentów realizacji. W związku z tym rodzą się różnego typu dylematy zarówno na etapie...

Zebranie naukowe IGSEiGP (18.05.2018)

|Comments are Off
Uprzejmie zawiadamiamy, że 18.05. 2018. (piątek), o godz. 9.00, w sali nr 4 odbędzie się zebranie naukowe IGSE i GP, podczas którego mgr inż. Dawid Bała przedstawi podsumowanie rozprawy doktorskiej pt. „Organizacja i funkcjonowanie grup producentów rolnych w województwie...

Poznańska Mapa Barier – projekt AKNGP UAM nagrodzony na Festiwalu Innowacji Społecznych

|Comments are Off
19 kwietnia 2018r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM odbył się Maraton Światozmieniaczy, w ramach I Festiwalu Innowacji Społecznych. Jest to konkurs na najlepsze inicjatywy studenckie, zorientowane na współpracę z otoczeniem i rozwiązywanie  konkretnych wyzwań...