PL | EN

Konkurs na stanowisko stypendysty w grancie badawczym NCN Opus

|Comments are Off
Informujemy o konkursie na stanowisko stypendysty, prowadzonym przez Instytut Geografii Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Konkurs dotyczy stanowiska w projekcie badawczym  pt.: „Analiza popytu na absolwentów...

Wizyta w III LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku

|Comments are Off
Kontynuując promocję Instytutu i kierunków studiów w nim realizowanych, odbyła się rewizyta w III LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku. Podczas spotkania prof. UAM dr hab. Paweł Churski przedstawił ofertę dydaktyczną wydziału oraz wygłosił wykład „Globalizacja jako współczesny...

FilmInd – nowy projekt międzynarodowy realizowany przez pracowników Instytutu

|Comments are Off
Miło nam poinformować, że Prof. Krzysztof Stachowiak otrzymał finansowanie na realizację projektu o akronimie FilmInd – „Indyjski przemysł filmowy jako czynnik nowych powiązań społeczno-ekonomicznych między Indiami a Europą”. Przedsięwzięcie to znalazło się w wąskim groni...

14.12.2018 – Zebranie naukowe IGSEiGP

|Comments are Off
Uprzejmie zawiadamiamy, że Pani dr Maria Gunko z Rosyjskiej Akademii  Nauk w Moskwie, w ramach swojego pobytu w Instytucie GSEiGP wygłosi wykład: „Planning for urban shrinkage in Eastern Europe: evidence from Russian  small and medium-sized cities” Wykład zostanie wygłoszony w...

Sukces studentów Gospodarki Przestrzennej na X Finale Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich

|Comments are Off
Jest nam miło poinformować, że X Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich zakończył się sukcesem dla dwójki studentów Gospodarki Przestrzennej. Magister Kalina Rabińska z pracą „Zastosowanie hiszpańskiego modelu Paradores w zarządzaniu nieruchomościami zabytkowymi w...

Wizyta studentów I roku Geografii specjalność Geo-Grafika w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii

|Comments are Off
W dniu 4 grudnia studenci I roku Geografii specjalność Geo-Grafika pod opieką dr Beaty Łodygi i dr Barbary Koneckiej-Szydłowskiej złożyli wizytę w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Te chnologii na Kampusie Morasko w Poznaniu. Podczas spotkania studenci mieli okazję zapoznania...

Zwycięstwo AKNGP w konkursie Laury Uniwersyteckie!

|Comments are Off
Z radością informujemy, że projekt pn. Poznańska Mapa Barier, realizowany przez naszych studentów z Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej,  wygrał Laur Uniwersytecki w kategorii Uniwersytecki Projekt Naukowy. Nagrodę w imieniu AKNGP odebrał Damian Bojarski podczas...

Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Dawida Bały

|Comments are Off
Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej przygotowanej przez mgra inż. Dawida Bałę, która odbędzie się 30.11.2018 o godzinie 11:00 w sali wykładowej nr 4. Rozprawa nosi tytuł „Organizacja i funkcjonowanie grup producentów rolnych ...

X Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich

|Comments are Off
Serdecznie zapraszamy Pracowników i Doktorantów Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz wszystkich Studentów na X Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich, który odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w Auli imienia Profesora...

Pierwsze spotkania ze specjalistami zewnętrznymi na kierunku Zintegrowane planowanie rozwoju

|Comments are Off
Na początku listopada 2018 r.: 5 i 19 XI na studiach dziennych oraz 18 XI na studiach zaocznych, odbyły się pierwsze zajęcia ze specjalistami zewnętrznymi na nowym kierunku studiów – Zintegrowanym planowaniu rozwoju. Osobami wygłaszającymi prelekcje byli: Dyrektor Michał...