PL | EN

Praca na stanowisku ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Sieraków

|Comments are Off
Urząd Gminy Sieraków poszukuje osób chcących podjąć pracę na stanowisku ds. planowania przestrzennego. Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z Arkadiuszem Świderskim – Zastępcą Burmistrza Gminy poprzez e-mail:  viceburmistrz@sierakow.pl

Komunikat nr II Konferencji „Dobre praktyki w urbanistyce i planowaniu przestrzennym” (29-30.11.2017)

|Comments are Off
Zachęcamy do zapoznania się z treścią komunikatu II konferencji „Dobre praktyki w urbanistyce i planowaniu przestrzennym” Pragniemy nadmienić, że w pierwszym dniu (29.11) zapraszamy członków Unii Uczelni na rzecz kierunku Gospodarka Przestrzenna, natomiast na drugi dzień (30.11)...

Polsko-rosyjska wymiana młodzieży

|Comments are Off
W dniach 9-16 listopada 2017 roku doktorantka naszego Instytutu, mgr Julia Kaczmarek-Khubnaia, weźmie udział w polsko-rosyjskiej wymianie młodzieży, organizowanej przez Fundację im. Macieja Frankiewicza w kooperacji z Instytutem Wschodnim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz...

Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla pracowników Instytutu

|Comments are Off
35-osobowy zespół naukowców i ekspertów w Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu, pod kier. prof. dr hab. Tomasza Kaczmarka i dr. Łukasza Mikuły, odebrał 26 października w Warszawie Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rok 2017. Otrzymał ją za opracowanie Koncepcji Kierunków...

Współpraca z Gimnazjum w Opalenicy

|Comments are Off
Dnia 6 listopada rozpocznie się 3-dniowe szkolenie SmileUrbo, w którym uczestniczyć będzie 25 uczniów Gimnazjum z Opalenicy. Zostaną oni podzieleni na 3 grupy po 8-9 osób. Gra zostanie przeprowadzona przez członków Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, będących...

Międzynarodowa konferencja naukowa w ramach programu UE Horyzont 2020: „Challenges and Opportunities of Structurally Weak Rural Regions in Europe. Social Innovations and Social Enterprises Acting Under Adverse Circumstances”

|Comments are Off
W dniach 4-6 grudnia 2017r. odbędzie się w Poznaniu konferencja naukowa  inaugurująca międzynarodowy projekt badawczy „RurAction. Social Entrepreneurship in Structurally Weak Rural Regions: Analysing Innovative Troubleshooters in Action”. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza...

ZEBRANIE NAUKOWE IGSEiGP – 27.10.2017

|Comments are Off
Uprzejmie zapraszamy wszystkich pracowników oraz doktorantów Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na zebranie naukowe, podczas którego dr Krzysztof Stachowiak wygłosi wykład pt.: „Dane 2.0: Krytyczne spojrzenie na nowe źródła informacji w...

Instytut otwarty na innowacje społeczne – Science Shop

|Comments are Off
W ramach realizowanego przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (WNPiD) naszego Uniwersytetu projektu Model Science Shop na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM finansowanego przez Ministerstwo Rozwoju w ramach programu PO WER, który dotyczy innowacj...

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej ARGO w Permie (26 IX- 1 X 2017)

|Comments are Off
W dniach 26 IX – 1 X 2017 r. na bazie Permskiego Uniwersytetu Państwowego (Perm, Rosja) odbył się doroczny, VIII Naukowy Ansambl Asocjacji Rosyjskich Geografów Społeczno-Ekonomicznych (ros.:  Ассоциации российских географов-обществоведов АРГО; dalej: ARGO), w której udział wzięli...

I Festiwal Książka i Miasto

|Comments are Off
W dniach 10-18 października 2017r. odbędzie się I edycja Festiwalu Książka i Miasto. Festiwal to efekt spotkania dwóch nurtów zaangażowania: pasji do książek i zainteresowania miastem jako złożonym, niezwykłym fenomenem. W syntezie, czyli koncepcji Festiwalu, otrzymujemy rozmowy...