PL | EN

Uroczystość wręczenia powołań na kierowników zakładów

|Comments are Off
W dniu 15 września br. o godzinie 12.00 w Auli Lubrańskiego J.M.Rektor prof. dr hab. Andrzej Lesicki wręczy powołania na kierowników zakładów Pracownikom naszego Instytutu: prof. UAM dr hab. Paweł Churski  (ZAKŁAD ANALIZY REGIONALNEJ) prof. UAM dr hab. Eliza Kalbarczyk  (ZAKŁAD...

ZEBRANIE NAUKOWE IGSEiGP – 15.09.2017

|Comments are Off
Uprzejmie zapraszamy wszystkich pracowników oraz doktorantów Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na zebranie naukowe, podczas którego mgr Emilia Jaroszewska przedstawi podsumowanie rozprawy doktorskiej pt.: „Kurczenie się (shrinkage) starych...

KIERUNEK PRACA II: staże dla studentów gospodarki przestrzennej z dofinansowaniem NCBiR

|Comments are Off
Z przyjemnością informujemy, że nasza aplikacja w konkursie NCBiR POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 Studiujesz? Praktykuj ! została oceniona pozytywnie. Nasz projekt: KIERUNEK PRACA II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM, uzsykał...

„OGRODY DZIAŁKOWE W PRZESTRZENI MIASTA” – WIZYTA NIEMIECKICH DZIAŁKOWCÓW NA WNGIG

|Comments are Off
Na zaproszenie Polskiego Związku Działkowców oddział w Poznaniu w dniach od 4 do 9 września 2017 r. w Poznaniu gościli Działkowcy z Westfalii – Lippe. Dnia 7 września grupa działkowców wraz z Przewodniczącym tamtejszego Związku Działkowców – Wilhelm Spieβ i dyrektorem biura...

Workshop „Contemporary challenges of development processes and their regional consequences”

|Comments are Off
W dniach 11-16 września 2017 r. w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM rozpoczynają się Warsztaty Naukowe WSPÓŁCZESNE WYZWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH I ICH REGIONALNE KONSEKWENCJE (CONTEMPORARY CHALLENGES OF DEVELOPMENT PROCESSES AND THEIR...

Promocja studiów wśród szkół średnich

|Comments are Off
Z początkiem września ruszyła akcja promocyjna kierunków studiów koordynowanych przez pracowników IGSEiGP, skierowana do szkół średnich z województwa wielkopolskiego, lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Jej celem jest zachęcenie przyszłorocznych maturzystów do studiowania...

Konkursy na stanowisko adiunkta w IGSEiGP

|Comments are Off
Szanowni Państwo, informujemy, że Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłosił trzy konkursy na stanowisko adiunkta w naszym Instytucie. Termin składania ofert dla wszystkich trzech konkursów upływa 31.08.201...

OKRES LIPCA i SIERPNIA

|Comments are Off
Uprzejmie informujemy, że w okresie lipca i sierpnia dyżury Pracowników nie przebywających na urlopach oraz nie uczestniczących w ćwiczeniach terenowych i w konferencjach odbywają się w piątki w godzinach 12.00-14.00. Wszystkim przebywającym na urlopach życzymy udanego...

Międzynarodowe Warsztaty Geograficzne „Rozwój społeczno-ekonomiczny Polski na obszarach przygranicznych”

|Comments are Off
W dniach 23-31 VII 2017 r. odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Geograficzne „Rozwój społeczno-ekonomiczny Polski na obszarach przygranicznych”. Organizatorami wydarzenia byli ze strony polskiej: WNGiG oraz IGS-EiGP, a z rosyjskiej Asocjacja Rosyjskich Geografó...

Poszukiwany asystent naukowy/doktorant do projektu: „Wymiar przestrzenny (r)ewolucji na rynku samochodowym w Polsce” (projekt badawczy NCN nr: 2016/23/B/HS4/00710)

|Comments are Off
Poszukiwany asystent naukowy/doktorant – projekt: „Wymiar przestrzenny (r)ewolucji na rynku samochodowym w Polsce” (projekt badawczy NCN nr: 2016/23/B/HS4/00710)   Zakład Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki...