PL | EN

14.12.2018 – Zebranie naukowe IGSEiGP

|Comments are Off
Uprzejmie zawiadamiamy, że Pani dr Maria Gunko z Rosyjskiej Akademii  Nauk w Moskwie, w ramach swojego pobytu w Instytucie GSEiGP wygłosi wykład: „Planning for urban shrinkage in Eastern Europe: evidence from Russian  small and medium-sized cities” Wykład zostanie wygłoszony w...

Sukces studentów Gospodarki Przestrzennej na X Finale Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich

|Comments are Off
Jest nam miło poinformować, że X Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich zakończył się sukcesem dla dwójki studentów Gospodarki Przestrzennej. Magister Kalina Rabińska z pracą „Zastosowanie hiszpańskiego modelu Paradores w zarządzaniu nieruchomościami zabytkowymi w...

Wizyta studentów I roku Geografii specjalność Geo-Grafika w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii

|Comments are Off
W dniu 4 grudnia studenci I roku Geografii specjalność Geo-Grafika pod opieką dr Beaty Łodygi i dr Barbary Koneckiej-Szydłowskiej złożyli wizytę w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Te chnologii na Kampusie Morasko w Poznaniu. Podczas spotkania studenci mieli okazję zapoznania...

Zwycięstwo AKNGP w konkursie Laury Uniwersyteckie!

|Comments are Off
Z radością informujemy, że projekt pn. Poznańska Mapa Barier, realizowany przez naszych studentów z Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej,  wygrał Laur Uniwersytecki w kategorii Uniwersytecki Projekt Naukowy. Nagrodę w imieniu AKNGP odebrał Damian Bojarski podczas...

Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Dawida Bały

|Comments are Off
Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej przygotowanej przez mgra inż. Dawida Bałę, która odbędzie się 30.11.2018 o godzinie 11:00 w sali wykładowej nr 4. Rozprawa nosi tytuł „Organizacja i funkcjonowanie grup producentów rolnych ...

X Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich

|Comments are Off
Serdecznie zapraszamy Pracowników i Doktorantów Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz wszystkich Studentów na X Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich, który odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w Auli imienia Profesora...

Pierwsze spotkania ze specjalistami zewnętrznymi na kierunku Zintegrowane planowanie rozwoju

|Comments are Off
Na początku listopada 2018 r.: 5 i 19 XI na studiach dziennych oraz 18 XI na studiach zaocznych, odbyły się pierwsze zajęcia ze specjalistami zewnętrznymi na nowym kierunku studiów – Zintegrowanym planowaniu rozwoju. Osobami wygłaszającymi prelekcje byli: Dyrektor Michał...

Inż. Malwina Balcerak laureatką II edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej i metropolitalnej

|Comments are Off
Studentka gospodarki przestrzennej (obecnie II roku studiów uzupełniających magisterskich) inż. Malwina Balcerak zajęła pierwsze miejsce w II edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej i metropolitalnej, organizowanego przez Instytut...

23.11.2018 – zebranie ogólne Instytutu

|Comments are Off
W dniu 23.11.2018 o godzinie 11:00 odbędzie się zebranie ogólne pracowników IGSEGiP. Zebranie wyjątkowo będzie miało miejsce w sali 103

Udział Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w konferencji sieci Spa-ce.net

|Comments are Off
W dniach 22-23 listopada br. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, reprezentowany w osobie dr. inż. Przemysława Ciesiółki weźmie udział w międzynarodowej konferencji sieci Spa-ce.net, pt. „From Smart Cities to Smart Regions in Central, Eastern and...