PL | EN

Przedstawiciele Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

|Comments are Off
W dniu 1 marca odbyło się pierwsze Plenarne posiedzenie Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w nowej kadencji 2019-2022. W skład Komitetu decyzją Prezydium Polskiej Akademii Nauk ponownie powołani zostali prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek oraz prof. UAM dr hab. Paweł...

Zmiana godzin pracy sekretariatu i odwołane dyżury w dniu 4.03.2019

|Comments are Off
W związku z uroczystością odnowienia doktoratu prof. dra hab. Benicjusza Głębockiego w dniu 04 marca br. (poniedziałek) uprzejmie informujemy w imieniu Dyrekcji Instytutu o odwołaniu w tym dniu dyżurów pracowników. Sekretariat Instytutu wyjątkowo będzie czynny w godz. od 07:30 do...

26-27.02.2019 – wykłady Dra Valērijsa Skribansa (Riga Technical University)

|Comments are Off
W dniach 25-27.02.2019 w naszym Instytucie gościł  (w ramach programu Erasmus +) Dr. oec., Valērijs Skribans  z Riga Technical University (Łotwa). Z jego sylwetką można zapoznać się odwiedzając profile internetowe: RESEARCHGATE         LINKEDIN W czasie swojej wizyty dr. oec.,...

Trzeci numer czasopisma Przegląd Planisty

|Comments are Off
Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej z dumą przedstawia trzeci już numer czasopisma Przegląd Planisty! Tym razem tematem przewodnim czasopisma jest „Integracja metropolitalna”. Podjęto współpracę ze studentami, organiza-cjami i  instytucjami, tak aby przedstawi...

KOLABORATORIUM UAM – nowy projekt dydaktyczny realizowany w IGSEiGP

|Comments are Off
Miło nam poinformować, że Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pt. KOLABORATORIUM UAM – PROGRAM SZKOLENIOWY DLA MIESZKAŃCÓW REGIONU. Jest to projekt wdrożeniowy, który będzie...

Poszukiwany asystent naukowy/doktorant – projekt: „Wymiar przestrzenny (r)ewolucji na rynku samochodowym w Polsce” (projekt badawczy NCN nr: 2016/23/B/HS4/00710)

|Comments are Off
Zakład Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Tadeusza Stryjakiewicza realizuje projekt pt. „Wymiar przestrzenny (r)ewolucji na rynku samochodowym w...

Mgr Julia Kaczmarek-Khubnaia beneficjentką projektu Uniwersytet Jutra

|Comments are Off
Mgr Julia Kaczmarek-Khubnaia w ramach projektu „UNIWERSYTET JUTRA” otrzymała dofinansowanie miesięcznego stażu zagranicznego, który odbędzie w maju br. na Państwowym Uniwersytecie im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi. „UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju...

TeRRIFICA – Kick-Off Meeting & Reflective Workshop

|Comments are Off
W dniach 4-5 lutego w Bonn w ramach projektu TeRRIFICA (Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action) odbyło się spotkanie Kick-Off, w którym uczestniczą przedstawiciele wszystkich pilotażowych regionów z Hiszpanii, Niemiec, Francji, Serbii, Polski i Białorusi. Zespół...

dr hab. Artur Bajerski, prof. UAM ekspertem ds. oceny czasopism

|Comments are Off
Mamy przyjemność poinformować, że pracownik naszego Instytutu – dr hab. Artur Bajerski, prof. UAM został członkiem zespołu oceniającego czasopisma naukowe i recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych dla dyscypliny naukowej geografia społeczno-ekonomiczna i...

Sympozjum Naukowe pt. „Sieci relacji w branżach sektora kreatywnego”

|Comments are Off
W dniu 4 lutego 2019 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM odbędzie się Sympozjum Naukowe pt. „Sieci relacji w branżach sektora kreatywnego”, które poświęcone będzie problematyce współpracy w sektorze kreatywnym w Polsce. Patronat honorowy nad wydarzeni...