PL | EN

Uroczystość nadania imienia Profesora Zbyszka Chojnickiego sali wykładowej nr 3 w Collegium Geographicum

|Comments are Off
W dniu 11.06.2018 r. o  godz. 12:30, odbędzie się uroczystość nadania imienia Profesora Zbyszka Chojnickiego sali wykładowej nr 3 w Collegium Geographicum. Wydarzenie to będzie towarzyszyło konferencji naukowej „Nowe problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej i...

Instytut jedyną polską jednostką reprezentowaną podczas 12th World Congress of RSAI, Goa, India

|Comments are Off
W dniach 29 maja – 1 czerwca w Goa (Indie) odbył się 12 Kongres Regional Science Association International. Nasz Instytut był jedyną jednostka naukową z Polski reprezentowaną na tej konferencji. Nasi pracownicy wygłosili przyjęte z dużym zainteresowaniem i wzbudzające ciekawą...

60 lat Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

|Comments are Off
W dniach 5-6 czerwca br. w Jabłonnej odbyła się Konferencja Jubileuszowa pt. „Zagospodarowanie przestrzenne Polski wobec wyzwań cywilizacyjnych” związana z rocznicą powołania Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (program – link do pliku). Nasz Instytutu...

Warsztaty z profesorem Peterem Nijkampem (10-14.09.2018)

|Comments are Off
Serdecznie zapraszamy młodych naukowców (do 40. roku życia) z całej Polski na: WORKSHOP WITH PROF. PETER NIJKAMP AT ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAN warsztaty naukowe prowadzone w języku angielskim, przez doktora honorowego UAM, profesora wizytującego w naszym Instytucie,...

Zebranie naukowe IGSEiGP (08.06.2018)

|Comments are Off
Uprzejmie zawiadamiamy, że 08.06.2018 r. (piątek), o godz. 9.00, w sali nr 4 odbędzie się zebranie naukowe IGSE i GP, podczas którego mgr Tomasz Herodowicz przedstawi podsumowanie rozprawy doktorskiej: „Znaczenie polityki regionalnej UE w kształtowaniu środowiskowego wymiaru...

Instytut zaangażowany w prace rozpoczynające aktualizację Strategi Rozwoju Wielkopolski w perspektywie 2020+

|Comments are Off
W ramach kontynuacji współpracy Instytutu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pracownicy Instytutu zostali wybrani w drodze postępowania konkursowego do prezentacji wystąpień w ramach cyklu spotkań inaugurujących przygotowanie nowej Strategii Rozwoju...

Wizyta doktora Denisa Dirina z Ałtajskiego Uniwersytetu Państwowego

|Comments are Off
W dniu 21 maja 2018 r. wizytę w naszym Instytucie złożył dr Denis Dirin pracownik Wydziału Geografii Ałtajskiego Uniwersytetu Państwowego w Barnauł, oraz dyrektor Oddziału tegoż uniwersytetu w mieście Biełokuricha. Kontakty z AUP trwają od 2013 r. , kiedy to w IGSEiGP miała...

Zebranie naukowe IGSEiGP (25.05.2018)

|Comments are Off
Uprzejmie zawiadamiamy, że 25.05.2018. (piątek), o godz. 9.00, w sali nr 4 odbędzie się zebranie naukowe IGSE i GP, podczas którego mgr Filip Bebenow przedstawi koncepcję rozprawy doktorskiej: „Przekształcenia organizacyjne wydzielonych systemów kolei w Polsce w XXI wieku”....

Wykłady: „The making of transnational urban space in the Global City Tokyo” i „Migrations and the Global City” – Sakura Yamamura (22 i 25.05.2018)

|Comments are Off
Serdecznie zapraszamy na dwa wykłady, które wygłosi Pani Sakura Yamamura (doktorantka z Kilonii). Pierwszy wykład adresowany jest do studentów i zostanie wygłoszony 22 maja br. (wtorek), a drugi dla pracowników i doktorantów Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki...

Spotkanie Dyrekcji ze Studentami (28.05.2018)

|Comments are Off
Dyrekcja Instytutu GS-E i GP zaprasza starostów wszystkich grup kierunku Gospodarka Przestrzenna i Geografia – geoanaliza społeczno-ekonomiczna oraz  zainteresowanych studentów na spotkanie w poniedziałek 28.05.2018 o godz. 14, w sali 103 w Instytucie, w celu omówien...