PL | EN

Powołanie z dniem 1 października 2019 r. w strukturze Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz funkcjonującej w jego ramach Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna rozpoczyna proces opracowania strategii rozwoju tej dyscypliny. Zgodnie z § 60, ust. 4, pkt. 1 opracowanie strategii rozwoju dyscypliny naukowej, zgodnej ze strategią rozwoju szkoły dziedzinowej i Uniwersytetu, należy do zadań dziekana. Realizacja tych działań wymaga zatem pełnej koordynacji z odbywającymi się równolegle procesami programowania strategicznego, jakie rozpoczęły się na poziomie Uniwersytetu oraz Szkoły Dziedzinowej Nauk Społecznych. W ramach Wydziału proces ten będzie koordynowany przez dziekana przy zaangażowaniu Rady Naukowej Dyscypliny, szerokiej partycypacji wszystkich pracowników oraz pełnym wykorzystaniu dobrych praktyk i doświadczeń jakich dostarczyły nam zrealizowane prace nad strategią rozwoju instytutu.


>> Strategia Rozwoju Instytutu – archiwum <<