PL | EN

PROJEKT DYDAKTYCZNY PROGRAMU PO WER – UTWORZENIE NOWEGO KIERUNKU STUDIÓW I STOPNIA NA WNGIG

|Comments are Off
Mamy zaszczyt poinformować, że od 1 marca 2017 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych realizowany jest projekt dydaktyczny Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) pt. „Zintegrowane planowanie rozwoju – kuźnia kadr dla sektora kreującego polity...