PL | EN

PROJEKT DYDAKTYCZNY PROGRAMU PO WER – UTWORZENIE NOWEGO KIERUNKU STUDIÓW I STOPNIA NA WNGIG

Comment are off

Mamy zaszczyt poinformować, że od 1 marca 2017 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych realizowany jest projekt dydaktyczny Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) pt. „Zintegrowane planowanie rozwoju – kuźnia kadr dla sektora kreującego politykę rozwoju”.

Jego celem jest opracowanie programu, a następnie realizacja na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia nowego kierunku studiów pod nazwą „Zintegrowane planowanie rozwoju”. Będzie to unikatowy w kraju kierunek studiów inżynierskich, którego absolwenci przygotowani będą do profesjonalnego funkcjonowania w obszarach związanych z planowaniem i optymalizacją procesów społeczno-gospodarczych oraz opracowywaniem i wdrażaniem nowoczesnego systemu planowania przestrzennego na poziomie regionu i kraju.

W celu stworzenia programu studiów dostosowanego do potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, w jego opracowanie włączeni zostaną m.in. doświadczeni specjaliści – przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej. Prace nad przygotowaniem nowego kierunku studiów rozpoczną się wiosną 2017 r.; pierwsze nabory na studia planowane są od roku akademickiego 2018/2019.

Projekt realizowany jest w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Jego kierownikiem jest dr Paweł Motek, a koordynatorami dr Robert Perdał oraz dr Wojciech Dyba.

Znalezione obrazy dla zapytania power logotyp ue

About the Author