PL | EN

Międzynarodowe Warsztaty Geograficzne „Rozwój społeczno-ekonomiczny Polski na obszarach przygranicznych”

|Comments are Off
W dniach 23-31 VII 2017 r. odbędą się Międzynarodowe Warsztaty Geograficzne „Rozwój społeczno-ekonomiczny Polski na obszarach przygranicznych”. Organizatorami wydarzenia są ze strony polskiej: WNGiG oraz IGS-EiGP, a z rosyjskiej Asocjacja Rosyjskich Geografó...