PL | EN

Międzynarodowe Warsztaty Geograficzne „Rozwój społeczno-ekonomiczny Polski na obszarach przygranicznych”

Comment are off

W dniach 23-31 VII 2017 r. odbędą się Międzynarodowe Warsztaty Geograficzne „Rozwój społeczno-ekonomiczny Polski na obszarach przygranicznych”. Organizatorami wydarzenia są ze strony polskiej: WNGiG oraz IGS-EiGP, a z rosyjskiej Asocjacja Rosyjskich Geografów Społeczno-Ekonomicznych ARGO i Smoleński Uniwersytet Państwowy. W warsztatach weźmie udział 44 uczestników z państwowych uniwersytetów: Łomonosowa w Moskwie, St. Petersburga, Smoleńska, Orenburga i Briańska. Program przewiduje poruszenie m.in. następujących zagadnień: rozwój społeczno-ekonomiczny miast dużych (Poznania i Wrocławia), struktury przestrzenne miast polskich i ich zmiany, problemy rozwoju kurczących się miast w Europie i Polsce, rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju przemysłu Polski, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych (na przykładzie Starego Browaru w Poznaniu, Starej Kopalni w Wałbrzychu, miasta Legnicy), specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik stymulujący rozwój lokalny, znaczenie euroregionu Nysa dla współpracy transgranicznej. Warsztaty odbywać się będą na terenie Poznania, Wrocławia, Legnicy, Jeleniej Góry, Karpacza, Wałbrzycha, Bogatyni, Liberca oraz w Sudetach. W ich ramach,  we wtorek, 25 VII odbędzie się spotkanie władz Wydziału i Instytutu z uczestnikami, a następnie o g. 11 w s. 21 wygłoszone zostaną dwa wykłady otwarte: Profesora T. Stryjakiewicza „The process of urban shrinkage in Europe with a focus on Poland” oraz dr A. Tobolskiej „Прямые иностранные инвестиции в польской промышленности”.

Wszystkich zainteresowanych tematyką oraz nawiązaniem kontaktów serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Więcej informacji udziela dr Cezary Mądry.

About the Author